Compos
Användarinloggning - Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Viktig information

Vårdgivare behöver teckna avtal omgående

Detta kvalitetsregister är utformat att användas i samband med vårdbesöket. Värden från tidigare registreringar och patientrapporterade mått (PER) visas i en patientöversikt tillsammans med beräknade sjukdomsmått och behandlingar över tid.

Denna del av registret är en medicinteknisk produkt, precis som övriga vårdsystem som används i det patientnära arbetet. Omda Health Analytics AB är ansvarig för denna produkt och att den uppfyller de krav på säkerhet som Läkemedelsverket kräver. För det behöver ni som vårdgivare teckna ett licensavtal med Omda.

Vänd dig i första hand till verksamhetsansvarig person på din enhet.

Det pågår nu ett arbete med att få avtal tecknade och denna information är en del i detta arbete. Vill du veta hur långt din enhet har kommit i denna process är du välkommen att kontakta oss på info.compos@omda.com.

2024-01-04, Omda Health Analytics AB (f.d Carmona, ansvarig för Compos®)

Produktblad

 • Vårdgivare som redan tecknat avtal för alla sina enheter
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Örebro
 • Region Dalarna
 • Region Jämtland/Härjedalen
 • Region Uppland
 • Region Västerbotten
 • Region Östergötland
 • Region Gotland
 • Region Gävleborg
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Kalmar
 • Region Sörmland